و ل ي

ي ن ه م ال ر ي و ط ت لل ص ر وف ة ي ف إضا م دع د ر ا مو ى عل ل و ص ح لل ة ر ا بزي قم [email protected] The translations below are brief glosses intended as a guide to meaning

2023-02-05
    تحويل تاريخ هدري لملادي ع الاكسل
  1. و ا ، ي ل ا ه ا ی و د
  2. تس !ا ة غ ا ي ص و ة س ا سي د ا د إع
  3. ي@ و ر ا ي@] یود د وا وا ˜ x 1 ، M ھ ˛ډ ې ډ
  4. س َ مع ِ ي
  5. و َ أ َ عل َ م
  6. Derived terms Verbs and verb derivatives